ΣυνδεσηΧώροι

Εκπαίδευση-σχολεία, δημοτικό, ανώτερη ιδιωτική σχολή και γυμνάσιο

Επί τουρκοκρατίας οι κάτοικοι του Αγίου Αμβροσίου και των άλλων γειτονικών κοινοτήτων μάθαιναν τα πρώτα γράμματα στο βυζαντινό μοναστήρι της Μελανδρύνας, που βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Αγίου Αμβροσίου και Καλογραίας.

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης της Κύπρου από τους Άγγλους  λειτούργησε ιδιωτικό σχολείο στην κοινότητα. Από τους πρώτους δασκάλους αναφέρεται ο συγχωριανός μας Χατζησάββας Κουτσοχέρας πατέρας του μετέπειτα ιερέα του χωριού παπά Ανδρέα Χατζησάββα. Κατά την ίδια περίοδο εργάστηκαν στην κοινότητα και δάσκαλοι από άλλες περιοχές. Το 1883 λειτούργησε επίσημα το πρώτο δημοτικό σχολείο στον Άγιο Αμβρόσιο. Από αυτή τη χρονική περίοδο η εκπαίδευση στην κοινότητα αρχίζει δειλά-δειλά να παίρνει συνεχή ανοδική πορεία. Το 1887 ο τόπος διδασκαλίας μετακινείται από ιδιωτικούς χώρους και  στεγάζεται στον περίβολο της εκκλησίας όπου ο Χατζηπαυλής έκτισε με δικές του δαπάνες το πρώτο σχολικό κτήριο. Στο χώρο αυτό λειτούργησε το δημοτικό σχολείο μέχρι το 1923. Κατά αυτό το έτος το σχολικό κτήριο μετατράπηκε σε αναγνωστήριο που αποτελούσε πρωτοποριακό είδος για την εποχή του. Στο μεταξύ το σχολείο στελεχωμένο πια με δυο δασκάλους  μεταστεγάστηκε σε μεγαλύτερο κτήριο, τα κάτω σχολεία όπως έμειναν γνωστά, με ευρύχωρους χώρους και εξωτερική μεγάλη αυλή.

Το 1936 κτίστηκε στη νότια πλευρά του χωριού μέσα στο πευκόφυτο δάσος το νέο κτήριο του σχολείου αποτελούμενο από τρεις τάξεις και γραφείο. Οι δυο σχολικοί χώροι λειτούργησαν από κοινού μέχρι το 1953 οπότε προστέθηκαν άλλες τρεις αίθουσες διδασκαλίας στο νέο σχολείο. Το συμπληρωμένο πια κτήριο του δημοτικού σχολείου με τους δυο ανθόκηπους και το μεγάλο δενδρόκηπο αποτελεί στολίδι και καμάρι κάθε Αγιαμβροσίτη. Από το 1936 το δημοτικό σχολείο Αγίου Αμβροσίου  συμπληρώνεται σε πλήρες εξατάξιο. Κατά καιρούς μάλιστα , λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών, λειτουργεί με επτά δασκάλους.

Το 1934 λειτούργησε η ιδιωτική σχολή ανώτερης εκπαίδευσης στην κοινότητα Αγίου Αμβροσίου από τον Ανδρέα Μυλωνά και δυο χρόνια αργότερα από τον Κωστάκη Σαββίδη. Η σχολή αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πρόοδο και ανάπτυξη της κοινότητας. Οι απόφοιτοι ήσαν καλά καταρτισμένοι και μπορούσαν να εξασφαλίσουν εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

Το  Σεπτέμβρη του 1959 με το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα και μόλις εγκαθιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία ο Άγιος Αμβρόσιος διεκδίκησε και κέρδισε την ίδρυση  και λειτουργία του Ελληνικού Γυμνασίου Αγίου Αμβροσίου. Η σοφή αυτή ενέργεια απογείωσε κυριολεκτικά τον Άγιο Αμβρόσιο σε όλους τους τομείς. Φιλομαθείς μαθητές και φιλόπονοι καθηγητές με πρωτόγονα μέσα κατάφεραν από κοινού ένα πραγματικό άθλο στην παιδεία. Στα 15 χρόνια που κράτησε η λειτουργία του σχολείου μέχρι το καλοκαίρι της εισβολής του 1974 φοίτησαν εκεί σε ένα νεόκτιστο σχολικό κτήριο μέσα στο δάσος όλοι οι μαθητές του Αγίου Αμβροσίου, της Χάρτζιας, της Καλογραίας και της Τρυπημένης. Στη συνέχεια πολλοί από τους απόφοιτους σπούδασαν διάφορες επιστήμες στο εξωτερικό και άλλοι ασχολήθηκαν επαγγελματικά σε διάφορους τομείς όπου και διακρίθηκαν. Παράλληλα το γυμνάσιο αναβάθμισε τα πολιτιστικά πράγματα στον Άγιο Αμβρόσιο με αποτέλεσμα να συζητούνται καθημερινά στο χωριό ανώτερα πνευματικά θέματα.

 

 

Με τη λειτουργία του Γυμνασίου όλοι οι τομείς της οικονομίας με τους οποίους απασχολούνταν οι κάτοικοι κατά την περίοδο αυτή άρχισαν πολύ γρήγορα να παίρνουν θεαματική ανάπτυξη με αποτέλεσμα να συμβάλουν με τη σειρά τους στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

 

 

 

Επικοινωνία