ΣυνδεσηΑγιαμβροσίτες

Αγιαμβροσίτες που ταυτίστηκαν με το επάγγελμα τους

Ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν το κεφαλοχώρι της ανατολικής επαρχίας της Κερύνειας. Κατά καιρούς αριθμούσε γύρω στους 2,000 κατοίκους τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα και τις μεγάλες γιορτές του χρόνου ξεπερνούσαν κατά πολύ τον πιο πάνω αριθμό. Παράλληλα η κοινότητα είχε πάρα πολλούς αποδήμους κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι κάτοικοι αρχικά ασχολούνταν κυρίως με την γεωργία, την κτηνοτροφία και τα περιβόλια με ως επί το πλείστο την καλλιέργεια της χρυσομηλιάς. Σταδιακά αναπτύχθηκαν στην κοινότητα πάρα πολλά επαγγέλματα με καταξιωμένους τεχνίτες αφοσιωμένους κυριολεκτικά σ’ αυτό που έκαναν. Πολλοί μάλιστα από αυτούς ταυτίστηκαν τόσο πολύ με το επάγγελμα τους ή την τέχνη τους,ώστε κάθε αναφορά στο όνομα τους έπρεπε να ακολουθείται με αυτή τους την επαγγελματική ιδιότητα. Αναφέρονται στη συνέχεια μια σειρά από αυτά τα ονόματα που άφησαν το δικό τους στίγμα στο επάγγελμα τους και επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω.

Ανδρέας ο Δήμαρχος Σάββας Ψαράς   Σερκής ο Ράφτης

Σάββας Στρατουράς  Παναής ο Σιωφέρης   Χατζηαττιμής ο Βιολάρης

Κωνσταντής Κυρατζής Μιχάλης Δασοφύλακας  Φιλής Σιαμισιάρης

Γιωρκής Τουρκόπουλος Παυλής Κτίστης   Καίσσαρης Γιατρός

Παυλής Κουνουπιέρης Χατζηγιώρκης ο Έμπορας   Κύρος Χατζηκύρου Δάσκαλος

Σερκής Μυλωνάς  Ανδρέας Κεντράρης   Λοΐζος Ράφτης

Μιχάλης Καμηλάρης Βροσής ο Παρπέρης  Τάκης Φωτογράφος

Δημήτρης Γεμενιτζής Παναής Πογιατζής   Ανδρέας Μάντης

Ττοουλής Πελεκάνος Χρίστος Κυνηγός   Γιώρκος Χορευτής

Νικόλας Ζαχαροπλάστης Παναής Σαματάς   Δημήτρης Κτενάρης

Μιχάλης Σακκάς  Αντωνής Τσαεράς   Μιχάλης Σκάρπτζης

Παντελής Τσαγγάρης Δημήτρης Χρυσοχός  Σάββας Ψάλτης

 

Πέραν αυτών υπήρχαν κατασκευές και δημιουργίες που έφεραν με καμάρι το όνομα τουδημιουργού, όπως κτίσμα του Ματθαίου, τσαέρα (καρέκλα) του Φαρταφούρτα (Φαρταφουρτίσιμη πολύ στερεή), βράκες του Ξιούρη, καλάθια του Μασούρα, κοφίνια του Χατζηκωστή, οφτό (κλέφτικο ψητό) του Λέφου, μέλι του Καμηλάρη, κατασκευή του Μήτρου του κωμοδρόμου κ.λπ.


Επικοινωνία