ΣυνδεσηΦράσεις

Φράσεις με πατρότητα

Όπως λέχθηκε πιο πάνω, στον Άγιο Αμβρόσιο υπήρχαν κάποιες μικρές φράσεις λέξεις που είχαν καταντήσει ιδιοκτησία αυτών που τις πρωτοείπαν ή συνδέθηκαν μαζί τους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η φράση του Καμπούρη….Το «Αλλάχ πελά σενί βερσιν» ή «σενί βέρμεσιν» λαλεί και το Χειλέτικο, «τον Κιουρχάνμπεη» λαλεί και ο Γιακκούλλης, «μέσελα» λαλεί και Μάρκος  και το «παραδέχουμαι» λαλεί και ο Κλάτσας.

Το τελευταίο βγήκε από την περίπτωση προσαγωγής του Κλάτσα για κατηγορία μικροκλοπής. Στην πρώτη ερώτηση του δικαστή αν παραδέχεται ότι η κλοπή είναι κακή πράξη ο κατηγορούμενος απάντησε «παραδέχουμαι κύριε δικαστά». Στη δεύτερη ερώτηση κατά πόσο παραδέχεται ότι είναι κακό  να κλέβουν οι άνθρωποι απάντησε και  πάλιν «παραδέχουμαι» Στηντρίτη ερώτηση του δικαστή κατά πόσο παραδέχεται ότι έχει προβεί ο ίδιος σε κλοπή, σηκώθηκε από τη θέση του και είπε: «Ε όι ’εν παραδέχουμαι».


Επικοινωνία